Tin Cokyvina

Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

(23/11/2022)

 Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

(11/11/2022)

 Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo đấu giá không thành

(07/11/2022)

 Thông báo đấu giá không thành

Tài Liệu ĐHCĐ bất thường

(01/11/2022)

 Tài Liệu ĐHCĐ bất thường

Thông báo thay đổi nhân sự

(01/11/2022)

 CKV_Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo đấu giá tài sản COKYVINA (21 xe ô tô)

(21/10/2022)

 Thông báo đấu giá tài sản COKYVINA (21 xe ô tô)

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2022

(20/10/2022)

 Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2022

Thong bao lua chon to chuc dau gia tai san

(13/10/2022)

 Thong bao lua chon to chuc dau gia tai san

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

(30/09/2022)

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Báo cáo kết quả chào bán thêm Cổ phiếu ra công chúng của CKV

(27/09/2022)

 Báo cáo kết quả chào bán thêm Cổ phiếu ra công chúng của CKV 


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh