Tin Cokyvina

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2021

(21/10/2021)

 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2021

Công bố thông tin Điều lệ, Quy chế của công ty

(19/10/2021)

 Công bố thông tin Điều lệ, Quy chế của công ty

Báo cáo tài chính tổng bán niên năm 2021

(23/08/2021)

 Báo cáo tài chính tổng bán niên năm 2021

Thông báo chốt DS nhận cổ tức năm 2020

(04/08/2021)

 Thông báo chốt Danh sách nhận cổ tức năm 2020

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2021

(20/07/2021)

 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2021

Công bố thông tin hợp đồng ký với công ty kiểm toán BCTC năm 2021

(15/07/2021)

 Công bố thông tin hợp đồng ký với công ty kiểm toán BCTC năm 2021

Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

(26/06/2021)

 Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2021 và Tờ khai y tế

(23/06/2021)

Cập nhật Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2021 và Tờ khai y tế

Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021

(23/06/2021)

 Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021

Thông báo chính thức về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

(21/06/2021)

 Thông báo chính thức về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh