Nghị quyết HĐQT về việc bán máy Tandem Line  

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông xin gửi tới quý Cổ đông nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 24/07/2012 như sau :


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh